un flash di Andrea ...

Mi ricordu quannu carusu, n'zemmula cu l'antri carusi, si facianu i scampagnati cu patri Priolu, tutti a pedi, quali machini, si iva a muntifamusu, si acntava si iucava, cu s'arricorda u iocu du fazzulettu, ammucciarè, ancagliarè e si cantava, si faciva canzonissima, e tutti vuliamu cantari a canzuna cchiù bella, chiddra c'avia vinciutu, a nostalgia chi mi sta vinennu, megliu ca vi salutu.

Andrea Camilleri joppolese
Posta un commento